دکتر آریو موحدی دکترای تخصصی تغذیه بالینی، عضو هیات علمی دانشگاه، مدرس واحدهای رژیم درمانی، مشاوره تغذیه و داروشناسی تغذیه، عضو پنل تخصصی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بازنگری دروس رشته تغذیه، عضو آکادمی علوم نیویورک، عضو انجمن تغذیه آمریکا، صاحب کتب و مقالات علمی در نشریات معتبر خارجی.

فرم تجویز تغذیه

  • Please enter a number from ۱ to ۲۰۰.
  • Please enter a number from ۱ to ۲۵۰.
    میتوانید چند مورد را علامت بزنید.
    میتوانید چند مورد را علامت بزنید.
  • ۰ تومان
فهرست